Hình ảnh Bữa tiệc cảm ơn đón nhận Huân Chương Mặt Trời Mọc do Hoàng Gia Nhật Bản trao tặng ngày 28/08/2019