LIÊN HỆ

Địa chỉ : 30 Đặng Ngọc Cầu, Lộc Vượng, TP. Nam Định, Nam Định.

Số điện thoại : 02283.682.050

Email : namdinhshokuin@gmail.com